PRIESTOROVÁ VARIABILITA INTERIÉRU
 • Pre osadenie a ukotvenie väzníkov sú v drvivej väčšine prípadov potrebné iba obvodové múry stavby ukončené stužujúcim vencom, čo prináša pre investora nesporné finančné výhody (bez nutnosti realizácie nosných prvkov v interiéri a ťažkého monolitického resp. systémového stropu).
 • Už pri riešení projektovej dokumentácie je možné počítať s väzníkovým krovom. V takomto prípade architekt alebo stavebník môže ľubovoľne experimentovať s interiérovým priestorom, nakoľko vnútorné steny nie sú nosnými stenami.
 • Vysoká priestorová variabilita umožňujúca od začiatku realizácie projektovej dokumentácie aktívne reagovať na požiadavky investora – možnosť staticky bezpečne preklenúť veľké rozpony bez nutnosti stredovej podpory
 • jednoduché a efektívne riešenie statickej konštrukcie pre drevostavby

S VÄZNÍKOVÝM KROVOM ŠETRÍTE NÁKLADY
 • Väzníková konštrukcia vychádza celkovo lacnejšia ako klasický krov.
 • Náklady šetríte aj pri murovaný priečok, nakoľko priečky nie sú nosným prvkom pri realizácií väzníkového krovu. Nemusíte tak stavať široké vnútorné steny, nemusíte tak pripraviť ani betónové základy a ani veniec pri týchto priečkach (úspora stavebného železa do stužujúceho venca nad priečkami a pri realizácii monolitického príp. systémového stropu)
 • Nie je potrebný ani betónový, ani drevený strop, nakoľko sadrokartónová konštrukcia sa dá rovno zavesiť na väzníkové nosníky.
 • Kvôli tomu, že priečky nie sú nosné sa Vám zväčší aj vnútorný priestor.
 • Architekt alebo stavebník môže ľubovoľne experimentovať s priestorovou variabilitou interiéru…

RÝCHLOSŤ DODANIA A MONTÁŽE
 • Postup stavby viete presne naplánovať, nakoľko prefabrikovaný krov príde na Váš objekt just-in-time.
 • Montáž trvá obvykle 1-3 dní podľa zložitosti strechy.
 • Výroba strechy trvá do 1 dňa. 
 • Nemusíte tak pripravovať miesto pre materiál strechy a nie je to zdĺhavý proces. Vaša strecha sa vie vyložiť z kamióna rovno na jej budúce miesto.
VIETE PRESNÉ PARAMETRE VAŠEJ STRECHY – STATIKA
 • Statický výpočet a návrh je v každom prípade vypracovaný a dostanete ho spolu s objednanou strechou.
 • Máme špecifické softvérové riešenie pomocou ktorého vieme presne naplánovať rôzne zaťaženia vašej strechy (sneh, vietor, krytina, fotovoltaika, atď.)
 • Fotovoltaiku vám vieme dopredu projektovať na určitú časť strechy, pritom existuje aj možnosť spätného overenia možnosti inštalácie solárnych panelov.
PRI REKONŠTRUKCII STARŠÍCH STAVIEB JE VÄZNÍKOVÁ STRECHA NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM
 • Rýchlosť montáže a vysoká miera prefabrikovanosti robí väzníkovú konštrukciu ideálnu pre rekonštrukcie, nakoľko pri týchto prácach je najdôležitejší čas.
 • Pri rekonštrukciách je dôležitá nielen rýchlosť, ale aj nižšia hmotnosť novej strešnej konštrukcie. To znamená, že pri starších budovách bez železobetónového venca, alebo pri budovách bez základov je väzníkový krov lepším riešením, ako klasický krov, nakoľko väzníková konštrukcia má nižšiu hmotnosť.
 • Nakoľko väzníková strecha nepotrebuje vnútorné oporné múry vznikne možnosť pre búranie/premiestnenie vnútorných stien.
 • Čo sa týka celkových nákladov, väzníkový krov stále vychádza lacnejší v porovnaní s klasickým krovom.
PRI REALIZÁCIU DREVOSTAVBY
 • väzníková konštrukcia je mimoriadne vhodná pre vytvorenie kompletného statického skeletu drevostavby.
 • drevostavby sú čoraz populárnejšie hlavne pre ich nízke prevádzkové náklady na úrovni energetickej účinnosti pasívnej  stavby alebo NED stavby.
 • rýchlosť výstavby drevostavby je podstatným ukazovateľom hlavne pri zohľadnení splácania hypotekárneho úveru, pretože nie je jedno či splácate jeden resp. dva roky rozostavanú stavbu alebo do cca troch mesiacov užívate hotový rodinný dom.
 • v súčasnosti je cena NED drevostavby porovnateľná s cenou výstavby na báze keramických materiálov, čo ešte viac  podporuje drevená konštrukcia na báze priehradových drevených väzníkov.
 • v neposlednom rade je dôležitý aspekt statickej bezpečnosti drevostavby, keďže výrobca drevenej konštrukcie z priehradových väzníkov rieši statickú stánku úplne plnohodnotne. Pre väzníkový krov alebo konštrukciu drevostaby je statické riešenie v súčasnosti prostredníctvom prepracovaných softvérov a skúseností statika jedným z najkvalitnejších.
KVALITA STRECHY SA ZAČÍNA PRI KVALITE POUŽITÉHO MATERIÁLU
 • Drevo je prírodným stavebným materiálom, ktoré sa používa v stavebníctve už od praveku. Ako každý prírodný materiál však nesie v sebe možnosti chyby. Kontrola kvality použitého materiálu je preto nesmierne dôležitá. U nás do väzníkovej konštrukcie sa dostane len drevo, čo prešlo niekoľkonásobnou kontrolou kvality.
 • Jedným z najdôležitejších faktorov použitého dreva je jeho vlhkosť. Pri výrobe používame len strojovo sušené a hobľované drevo, tento fakt je zárukou toho, že takéto drevo sa nedeformuje, nepraská a je rozmerovo stále. Strojové sušenie zároveň likviduje škodcov v dreve. 
 • Okrem strojového sušenia drevo chránime aj impregnáciou proti škodcom, čím sa zaručí dlhodobá ochrana vašej strechy.