Spoločnosť KON-Truss v procese výroby väzníkových konštrukcií WOLF používa výhradne certifikované hobľované, strojovo sušené konštrukčné rezivo triedy pevnosti C24.


Systém priemyselného sušenia „kill and dry“ zabezpečuje vysušenie reziva na hodnoty blízke 15% vlhkosti. Tento systém trvalo inhibuje všetky možné formy škodcov a úplne eliminuje ich ďalší možný rozvoj. Takto spracované rezivo by nebolo nutné impregnovať, čo však v súčasnosti slovenský trh neakceptuje. Okrem klasického impregnovaného väzníkového krovu, vieme pre našich ekologicky zmýšľajúcich klientov vyrobiť aj nemorený ECO-väzník WOLF.  

 Zároveň je certifikované rezivo C24 pripravené tak, že počas výroby a montáže nedochádza takmer k žiadnemu porušeniu jeho štruktúry. Zabudované drevo do konštrukcie krovu, tým, že je vysušené už nepracuje a nedochádza už k dodatočnému dosúšaniu na stavbe, čím nedochádza o pokrúteniu, prípadne k výsušným trhlinám.Rezivo Okrem toho certifikované rezivo C24, ktoré vstupuje do našej výroby je preskúšané tlakovými a ťahovými skúškami a my a aj náš klient má istotu že do konštrukcie krovu sa zabuduje iba certifikované rezivo, ktoré plnohodnotne spĺňa normované ukazovatele pre triedu pevnosti C24. Zároveň naši vyškolení pracovníci kontrolujú vizuálne kvalitu každého jedného prvku vstupujúceho do výroby. Certifikované rezivo C24 ktoré sa dostane na Vašu stavbu tak prechádza niekoľkonásobnou kontrolou a je špičkovej kvality.