EASI JOIST väzník je riešenie predstavuje rýchle, presné a efektívne riešenie strešnej konštrukcie pre rôzne druhy predovšetkým moderných stavieb s  plochou konštrukciou strechy. Okrem striech je tento produkt možné využiť aj na riešenie stropov medziposchodí viacpodlažných budov, nahradením trámového medzistropu. Od riešenia klasickým väzníkovým krovom pre plochú strechu sa spôsob prestrešenia EASI JOIST systémom odlišuje hlavne v znížení celkovej výšky strešnej konštrukcie, pri zachovaní statickej bezpečnosti a tým aj efektnejšiemu finálnemu tvaru modernej architektúry stavby. EASI JOIST väzník je ideálnym priestorom pre dokonalé zateplenie fúkanou izoláciou.