Špičková technológia a laserová presnosť

Väzníkový krov WOLF sa vyrába lisovaním styčníkových plechov WOLF na stole prostredníctvom špičkovej lisovacej technológie.

Počet a veľkosť styčníkových plechov určuje statik-projektant v súčinnosti so špecializovaným statickým softvérom pre riešenie konštrukcií WOLF. Statické riešenia väzníkovej konštrukcie WOLF vo firme KON-Truss prechádzajú dvojitou kontrolou a sú overené oprávnenou osobou v oblasti statiky drevených konštrukcií. Po príprave výrobnej dokumentácie sa presne nareže potrebné rezivo pod príslušnými uhlami na špeciálnej píle zameranej predovšetkým na presnosť rezu. Následne sa na lisovacom stole pripraví potrebná forma (šablóna).

Laserová presnosť nanášania šablón väzníka.

Pre rýchlejšiu a presnejšiu výrobu používame laserové nanášanie formy a stôl, zároveň laser nasvecuje aj presnú pozíciu styčníkovej dosky a narezané rezivo sa vyskladá do požadovaného tvaru pre danú väzníkovú konštrukciu. Každý väzník nesie zákonom stanovené označenie produktu a špecifické montážne označenie zhodné s označením na montážnom výkrese. Takto pripravený súbor prefabrikovaných častí krovu je naložený na dopravný prostriedok a na mieste stavby namontovaný špecializovanou montážnou skupinou.


Laserom kontrolovaná presnosť pozície styčníkových dosiek WOLF

Po pripravení reziva a umiestnení styčníkových dosiek WOLF, podľa výrobnej dokumentácie, sa tieto platne rovnomerne vtlačia lisom do jednotlivých spojov, čím vznikne nerozoberateľný styčníkový spoj.

Výhody našich produktov

  • odborný poradenský servis pre optimálnu voľbu konštrukcie krovu
  • zameranie stavby a obhliadka tvaru miesta stavby pred samotnou výrobou
  • statické posúdenie stavby pred realizáciou rekonštrukcie a vhodnosť konštrukcie krovu
  • technická správa/statika na reálne prevedenie väzníkového krovu pre kolaudáciu stavby
  • zabezpečenie odbornej a kvalitnej montáže väzníkového krovu
  • možnosť realizácie kapotáže/podbitia presahu krovu – rímsa
  • realizácia prípravy pre fúkanú drevovláknitú izoláciu
  • zabezpečenie aplikácie fúkanej drevovláknitej izolácie v podhľade