Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 8 files.
Potrebné výkresy k príprave cenovej ponuky: - výkres pôdorysu stavby - výkres krovu - výkres strechy - výkres architektúry stavby - výkres rezov Maximálne 8 súborov. 5 MB limit.
=