Spoločnosť KON-Truss, s.r.o. disponuje stabilnými, odborne vysoko spôsobilými montážnymi skupinami, ktoré zabezpečujú montáž nami dodaných konštrukcii. Montážne skupiny sú pravidelne preškolované a naši projektanti spätne na základe doporučení montážnych skupín neustále optimalizujú väzníkové konštrukcie, tak aby boli čo najviac bezpečné nie len pre klienta, ale aj pre samotnú  náročnú montáž.

Využívame tak poznatky našich montážnych skupín na základe reálnej praxe priamo z tvaru miesta stavby. Touto spätnou kontrolou kvality výroby sa naše montážne skupiny priamo podieľajú na vnútornom systéme riadenia kvality. Kruh sa tak uzatvára, čo neustále vedie k významnému technologickému posunu v kvalite nami dodávaných produktov a služieb.

Dopravu väzníkovej konštrukcie krovu zabezpečujeme predovšetkým vlastným návesom s rukou, ktorá dokáže vyložiť väzníkový krov priamo na mieste stavby.