Aký typ krytiny sa môže použiť pre väzníkový krov?

Čo sa týka typu strešného plášťa neexistuje v tejto otázke žiadne obmedzenie. Na väzníkovú konštrukciu sa môže použiť akýkoľvek typ strešnej krytiny. Tvrdá ( betón, pálená), plechová krytiny, ale aj strešná fólia v prípade plochej strechy. Otázka ani nie je postavená aký typ krytiny, ale pre akú oblasť, resp. miesto kde bude stáť daná stavba. Pred samotnou realizáciou krovu je nutné vedieť aký typ krytiny bude použitý v konkrétnom prípade, presah konštrukcie krovu (rýmsa) a miesto stavby.

Má väzníkový krov rovnakú životnosť ako klasický krov?

V zásade obidve varianty sú, čo sa týka životnosti na tom rovnako. Ide predovšetkým o to aby bol podstrešný priestor trvalo prevetrávaný, čím sa dosiahne nepretržité prúdenie vzduchu. Toto prúdenie vzduchu zabezpečí dlhodobú životnosť. Väčším problémom je aké rezivo sa do konštrukcie zabuduje. Takmer na 100% je možné povedať, že pri klasických krovoch sa zabuduváva do konštrukcie vlhké, nepresušené rezivo, čo následne môže spôsobiť technické problémy a znížiť životnosť krovu. Spoločnosť KON-Truss, s.r.o. Do svojich konštrukcií výhradne zabudováva certifikované, strojovo sušené a hobľované rezivo.

Je väzníková konštrukcia krovu bezpečným riešením ?

Je často ďaleko bezpečnejším riešením ako klasický viazaný krov. Na každú jednu stavbu krovu sa robí osobitná statická schéma, na základe ktorej je následne krov daný do výroby a montovaný na stavbe. Táto schéma je daná SW zabezpečením a prehodnotením oprávnenou osobou - statikom, v prípade KON-Truss, s.r.o. Je to SW od spoločnosti Wolf Systembau G.m.b.H. Moderný software dokáže modelovať všetky možné situácie záťaže (vietor, sneh...) pre jednotlivé miesta. Preto je krov bezpečným riešením pre stavbu. Okrem toho je nutné poznamenať aj pôsobenie väzníkovej konštrukcie na celkové správanie stavby. Väzníkový krov prevažne pôsobí na stavbu v smere kolmo na miesto ukotvenia do venca stavby, čím stavbu v priebehu rokov užívania neroztláča, ako to je u klasického viazaného krovu.

Aká je dlhá záruka na väzníkový krov a čo obsahuje cenová ponuka od spoločnosti KON-Truss?

Štandardná záruka na krov sú 2 roky, ale takmer všetky firmy poskytujú záruku 5 rokov, prípadne aj viac. Cenu väzníkovej konštrukcie – komplet, technickú správu/statiku, pomocný materiál, zavetrenie, pomúrnicu, spojovací materiál - komplet, v prípade potreby – doplnkový materiál (BSH, KVH, strešné laty....), cenu montáže, cenu dopravy a prípadne cenu žeriavu.

Je možné vytvoriť odkladací priestor vo väzníkovom krove ? 

Vo väzníkovom krove je možné vytvoriť nie len odkladací priestor, ale je možné s ním vytvoriť aj obytné podkrovie. Má to však svoje konštrukčné obmedzenia, vyplývajúce s charakteru väzníkovej konštrukcie. Preto je nutné túto otázku posúdiť na základe požiadavky investora. Bežný odkladací priestor sa v konštrukcii väzníka vytvori bez ťažkostí.

Je väzníkový krov výhodnejší ako krov klasický?

Áno, väzníkový krov v konečnom dôsledku vedie k významným úsporám investora. Klasický krov je zdanlivo lacnejšie riešenie a stretnete sa s touto reakciou vo väčšine obchodných prípadov, keď si dáte pripraviť cenové ponuky na obe konštrukcie. Ale VÝHODY, ktoré ponúka väzníková konštrukcia a ktoré bližšie popisujeme na tomto mieste, vedú k pomerne vysokým úsporám pri stavbe . Ani jeden klasický krov nedokáže nahradiť popisované výhody väzníkovej konštrukcie a tým aj vytvoriť úspory pre investora. Väzníkový krov je preto paradoxne výrazne úspornejším riešením, aj keď je jeho základná obstarávacia cena o niečo vyššia ako je cena klasického viazaného krovu.

Je väzníkový krov aj napriek tomu, že to je ľahká konštrukcia dostatočne stabilný ?

Väzníkový krov je konštrukciou, ktorá je priestorovo zabezpečená v každom smere. To znamená, že aj napriek využitiu subtílnejšieho reziva je toto priestorové zabezpečenie dokonale stabilné a bezpečné.

Mám viacero ponúk, a veľký cenový rozptyl, prečo ?

Trvalo pracujeme na skvalitnení a rozvoji nášho projekčného tímu, ktorí zabezpečuje nielen realizačné výrobné výkresy, ale rieši každý jeden krov už v stave prípravy na cenovú ponuku tkz. WOLF plánom, podľa ktorého vieme pripraviť presnú cenovú ponuku. Preto sa môže stať, že od nás dostanete v niektorých prípadoch aj diametrálne odlišnú cenu, avšak táto cena nie je žiadny odhad podľa m2, alebo len tak buchnutie sa na brucho, veď uvidíme čo potom bude.... Preto, aj v prípade, že sa Vám zdá cena vyššia, dohodnite si s našim obchodným zástupcom stretnutie, ktorý Vás bude kontaktovať a určite dostanete plnohodnotné vysvetlenie a nájdete spoločné riešenie ušité presne podľa Vašej predstavy a Vám mieru.

Prečo vzniká cenový rozdiel pri ponukách ?

Väzníkový krov je v podstate prefabrikovaný prvok, ktorý prichádza na stavbu vo forme nezloženého krovu - pre dodávateľa väzníkového krovu to je hotový výrobok. V krajinách na západ od Slovenska, sa tesári už naučili špecializovať sa na montáž väzníkového krovu. V podstate sú to oni, ktorí zadávajú väzník do výroby. U nás sa tento trend postupne tiež rozvíja, a jednotlivý lokálny tesári si už dnes dávajú vyrábať väzníkový krov a sami zabezpečujú jeho montáž. Vo výrobnej hale je výrobok zhotovený a na mieste tvaru stavby zmontovaný. Pri rozdieloch v cenových ponukách zohráva úlohu niekoľko faktorov – cena a tým aj kvalita reziva, energie, doprava, samotná cena montáže, cena manipulačného zariadenia – žeriav, samotná cena práce atď. Pre posúdenie cenových rozdielov ponuky je treba mať komplexnú informáciu ohľadom ponúkaného produktu, tak aby ste naozaj porovnávali porovnateľné! Je to podobne ako s autami, na prvý pohľad sa jedna modelová rada od seba líši iba farbami, na druhý – výbava, motorizácia, bezpečnosť...

Je drevodom úsporné riešenie?

Áno, drevodom predstavuje úsporné riešenie výstavby. Treba si však dobre zvážiť aký typ drevostavby chcete realizovať. Najdôležitejšou otázkou pri rozhodovaní nie je otázka finančnej náročnosti, alebo rýchlosti realizácie, ale otázka či chcete stavať difúzne uzavretým systémom, alebo ďaleko prirodzenejším difúzne otvoreným systémom skladby stien. Naša firma preferuje výsvbu difúzne otvoreného systému skladby stien. Bližšie tento systém popisujeme tu Vyššie spomenutá rýchlosť výstavby dreveného domu má svoj veľký význam ešte v jednej oblasti; zrejme veľká väčšina záujemcov bude stavbu financovať hypotékou. Pri hypotéke na stavbu domu je vo všeobecnosti najväčšou nevýhodou časový úsek, počas ktorého už rodina hypotéku spláca, ale zároveň musí financovať aj svoje súčasné bývanie. Rýchlosť výstavby drevodomu preto v takomto prípade predstavuje značnú úsporu.