Viete presné parametre Vašej strechy - statika

  • Statický výpočet a návrh je v každom prípade vypracovaný a dostanete ho spolu s objednanou strechou.
  • Máme špecifické softvérové riešenie pomocou ktorého vieme presne naplánovať rôzne zaťaženia vašej strechy (sneh, vietor, krytina, fotovoltaika, atď.)
  • Fotovoltaiku vám vieme dopredu projektovať na určitú časť strechy, pritom existuje aj možnosť spätného overenia možnosti inštalácie solárnych panelov.

 Chcem cenovú ponuku

Väzníkové strechy statika