Pri rekonštrukcii starších stavieb je väzníková strecha najlepším riešením

  • Rýchlosť montáže a vysoká miera prefabrikovanosti robí väzníkovú konštrukciu ideálnu pre rekonštrukcie, nakoľko pri týchto prácach je najdôležitejší čas.
  • Pri rekonštrukciách je dôležitá nielen rýchlosť, ale aj nižšia hmotnosť novej strešnej konštrukcie. To znamená, že pri starších budovách bez železobetónového venca, alebo pri budovách bez základov je väzníkový krov lepším riešením, ako klasický krov, nakoľko väzníková konštrukcia má nižšiu hmotnosť.
  • Nakoľko väzníková strecha nepotrebuje vnútorné oporné múry vznikne možnosť pre búranie/premiestnenie vnútorných stien.
  • Čo sa týka celkových nákladov, väzníkový krov stále vychádza lacnejší v porovnaní s klasickým krovom.

  •  Chcem cenovú ponuku


Väzníková strecha, väzníkový krov