Pre realizáciu drevostavby

  • väzníková konštrukcia je mimoriadne vhodná pre vytvorenie kompletného statického skeletu drevostavby.
  • drevostavby sú čoraz populárnejšie hlavne pre ich nízke prevádzkové náklady na úrovni energetickej účinnosti pasívnej  stavby alebo NED stavby.
  • rýchlosť výstavby drevostavby je podstatným ukazovateľom hlavne pri zohľadnení splácania hypotekárneho úveru, pretože nie je jedno či splácate jeden resp. dva roky rozostavanú stavbu alebo do cca troch mesiacov užívate hotový rodinný dom.
  • v súčasnosti je cena NED drevostavby porovnateľná s cenou výstavby na báze keramických materiálov, čo ešte viac  podporuje drevená konštrukcia na báze priehradových drevených väzníkov.
  • v neposlednom rade je dôležitý aspekt statickej bezpečnosti drevostavby, keďže výrobca drevenej konštrukcie z priehradových väzníkov rieši statickú stánku úplne plnohodnotne. Pre väzníkový krov alebo konštrukciu drevostaby je statické riešenie v súčasnosti prostredníctvom prepracovaných softvérov a skúseností statika jedným z najkvalitnejších.

 

Vyhody