Spoločnosť KON-Truss s.r.o. ponúka :

 • spracovanie cenovej ponuky na základe dodanej projektovej dokumentácie pre krov a pre drevostavbu
 • odborno poradenský servis pre optimálnu voľbu konštrukcie krovu
 • zameranie stavby a obhliadka tvaru miesta stavby pred samotnou výrobou
 • statické posúdenie stavby pred realizáciou rekonštrukcie a vhodnosť konštrukcie krovu
 • statický posudok na reálne prevedenie väzníkového krovu pre kolaudáciu stavby
 • zabezpečenie odbornej a kvalitnej montáže väzníkového krovu, alebo drevostavby
 • dodávka pomocného reziva pre priestorové zabezpečenie väzníkového krovu
 • dodávka kompletného spojovacieho materiálu potrebného pre ukotvenie a montáž krovu
 • podľa potreby klienta zabezpečenie žeriavu pre montáž krovu
 • podpora projektantov a projekčných skupín pri optimalizácii nákladov spojených s realizáciou stavby
 • riešenie optimalizácie nákladov pre individuálnych stavebníkov a stavebné skupiny prostredníctvom dodávky a montáže väzníkového krovu
 • pri individuálnej montáži zabezpečujeme za príslušnú úhradu podporu šéf-montážou
 • predaj doplnkového sortimentu – BSH a KVH konštrukčné rezivo
 • školenia spolupracujúcich montážnych skupín
 • Predaj palivového reziva a drevených brikiet