Opatrenia COVID-19

Všetkým Vám prajem dobrý deň,

vzhľadom k rozhodnutiu Vlády SR ohľadne vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s možným šírením koronavírusu COVID-19 Vám v prílohe mailu zasielam všeobecne záväzné stanovisko vedenia spoločnosti KON-Truss, s.r.o.

K týmto opatrenia sme pristúpili predovšetkým z dôvodu ochrany zdravia nás všetkých, ako aj našich blízkych a pretože sa považujeme za zodpovednú firmu. Zároveň potrebujeme nevyhnutne zachovať firmu v prevádzke a schopnú zabezpečiť v tejto mimoriadnej situácii celý proces obchodu, projekcie, výroby a montáže minimálne v takom režime, aby sme neohrozili samotný chod firmy, alebo minimalizovali čo najviac možné prípadné straty.

Opatrenia budú v platnosti, až do odvolania, o čom Vás budeme informovať.

Zároveň veríme, že tieto opatrenia budú v krátkej dobe pozastavené, prípadne zrušené a vrátime sa do bežného pracovného stavu. 

Žiadam Vás aby ste tieto pravidlá komunikovali aj so zákazníkmi, ktorí sa tiež budú musieť prispôsobiť aktuálnym podmienkam!

Ďakujem a prajem pekný víkend. 

COVID-19 Opatrenia