O FIRME KONTRUSS

 

"Čokoľvek čo vytvoríme je výlučne možné iba vďaka dobrej spolupráci všetkých zúčastnených"

Johann Wolf (1933-2014) Zakladateľ spoločnosti

 
Vaznikove strechy KON-Truss

Spoločnosť KON-Truss, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorej prioritným výrobným programom je realizácia drevených konštrukcií – väzníkový krov - s drevených priehradových väzníkov spajaných styčníkovými plechmi WOLF. Spoločnosť úzko spolupracuje s rakúskym dodávateľom styčníkových platní a softvérového zabezpečenia Wolf Systembau G.m.b.H. 

Wolf systems

Výrobné portfólio spoločnosti je postavené predovšetkým na realizácii krovov pre individuálnu výstavbu roddiných domov, resp. výstavbu developerských projektov v segmente individuálnej bytovej výstavby bytových domov resp. rodinných domov. Do tohto segmentu prinášame predovšetkým vysokú odbornosť personálu, stabilné dodávateľsko-odberateľské vzťahy, špičkovú kvalitu produktov – priehradový drevený väzník, komplexnosť poskytovaných služieb počínajúc podporou projekcie a projekčných kancelárií, cez poradenstvo, výrobu a realizáciu väzníkového krovu, až po kompletné riešenie pokrytia striech rôznym typom krytín.

O nasOkrem realizácie WOLF väzníkových krovov na rodinné domy, zabezpečujeme aj krovy na priemyselné objekty, ako sú napr. skladové objekty, jazdiarne, poľnohospodárske objekty alebo výrobné priestory kde je kladený dôraz predovšetkým na bezbariérovosť riešenia pri rozponoch stavieb nad 10 metrov. Realizujeme aj krovy pre rekonštrukcie plochých striech bytových domov, stavieb občianskej vybavenosti, škôl a iných stavieb. Začiatkom roka 2013 rozširujeme svoje portfólio o segment nízko energetickej a pasívnej drevostavby.

História spoločnosti

 

"Byť motivovaný a mať cieľ pre spoločnosť, je pre ľudí, ktorí nepoznajú žiarlivosť, učia sa z chýb ostatných a sú schopní konať bez toho,aby za to každý deň boli pochvalení."

Mgr. Ronald Kontár MPhil.

 

AtrussKON-Truss s.r.o. bola založená dňa 10.10.2008. Na vzniku spoločnosti KON-Truss, s.r.o.  sa podiela spoločnosť A-Truss Ltd. 

Firma A-Truss Ltd sa zaoberá, rovnakým výrobným portfóliom ako spoločnosť KON-Truss, s.r.o., a to výrobou drevených konštrukcií so styčníkovými doskami – väzníkový krov, drevostavba od roku 1994.

Rok 2014 – presťahovanie sa do nových výrobných priestorov v Galante

Rok 2016 – úplná modernizácia výrobných technologických kapacít – nový lis a nová píla

Lispila

Rok 2016 -  Oficiálna poverenie spoločnosti Wolf Systembau G.m.b.H. pre podporu vývoja, riešenie projekcie pre celú Európu a organizovanie WOLF VIN školení pre zahraničných partnerov spoločnosti Wolf Systembau G.m.b.H.

skolenia

Rok 2017 – Organizácia odborného KON-Truss seminára pre firemných zákazníkov spoločnosti 

KON-Truss seminár pre firemných zákazníkovKON-Truss seminár pre firemných zákazníkov

Rok 2017 – doplnenie technologických zariadení o laserové navádzanie šablón na lisovací stôl. Vysoká presnosť výroby, zefektívnenie výrobných procesov laserovým nasvietením polôh styčníkových platní a reziva.

laser

Rok 2017 – spoločnosť KON-Truss dostala poverenie zorganizovať medzinárodnú konferenciu od spoločnosti Wolf Systembau G.m.b.H. Konferencia sa konala v Galante pod záštitou Wolf Systembau G.m.b.H. na ktorej sa podelili rozhodujúci odberatelia WOLF-u z celej Európy o svoje poznatky a skúsenosti.

konferenciakonferencia

Rok 2018 – Otvorenie obchodného zastúpenia pre Maďarsko 

madarsko

Rok 2018 – KON-Truss 10 rokov na trhu

10 rokov na trhu