Akú strechu si vybrať?

Keď plánujete svoj nový domov jednou z prvých otázok, ktoré budete riešiť je otázka strechy. Pri jej výbere zohráva dôležitú úlohu hneď niekoľko faktorov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Najdôležitejším faktorom je asi váš vkus. Na Slovensku najrozšírenejšie sú tri typy strechy: sedlová strecha, pultová strecha a valbová strecha.

Typ strechy

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby, chráni váš domov pred poveternostnými vplyvmi a hrá dôležitú rolu aj pri tepelnej izolácii. Preto vôbec nie je jednoduché vybrať ten správny tvar. Tvar a konštrukcia strechy neovplyvní len samotný výzor budovy, ale aj náklady na vykurovanie, veď pri správnom výbere viete ušetriť až 30% nákladov na vykurovanie. 

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere strechy je možnosť realizácie obývateľného podkrovia alebo úložného priestoru v podkroví. 

Pri plánovaní nového domova vás neminie ani riešenie otázky strešnej krytiny, nakoľko nie je každý tvar strechy vhodný pre každý typ krytiny. V tomto článku sa vám posnažíme priblížiť výhody a nevýhody jednotlivých typov väzníkovej strechy. 

Sedlová strecha

Sedlová strecha patrí medzi najobľúbenejšie typy striech na Slovensku. Je to pomerne jednoduchá strešná konštrukcia, ktorá má dve strešné roviny s rovnakým, alebo iným sklonom.

Sklon sedlovej strechy je najčastejšie v rozsahu 18-25 stupňov, čo umožňuje použiť všetky typy strešnej krytiny. Jednoduchosť konštrukcie a vyššiemu počtu rovnakých prvkov vám v konečnom dôsledku šetrí aj financie pri realizácii strechy – pokrývačské a klampiarske práce sú takto lacnejšie. Vo väčšine prípadov ukončujeme naše sedlové strechy s presahom na štítových stranách. Tento tvar strechy umožňuje pokrytie plechovou, aj betónovou krytinou. 

Pri projekcii vašej strechy vždy máme pred sebou aj praktickosť. Keď rozmery a sklony nám dovolia, tak v každom prípade sa snažíme navrhnúť strešnú konštrukciu tak, aby obsahovala čo najväčší úložný priestor. Týmto sa snažíme vychytať najväčší nedostatok väzníkovej strechy, a oproti konkurencii vám už v základnom balíčku ponúkame 3m široký úložný priestor. Existuje aj možnosť vytvorenie širšieho priestoru, ktoré v môže byť aj obývateľné. 

 Ďalej na sedlové strechy

Sedlová strecha väzník

 

Valbová strecha

Od sedlovej strechy sa líši valbová strecha tým, že je zložená zo štyroch (a možno aj viac) strešných rovín, ktoré odvádzajú dažďovú vodu do štyroch smerov. Je konštrukčne zložitejšia ako sedlová strecha, týmto je finančne aj náročnejšia. Kvôli svojmu tvaru sa však stáva valbová strecha pevnejšia a odolnejšia, ako pultová či sedlová.

Najčastejšie sa valbová strecha plánuje so sklonom medzi 16-26 stupňov. Pr nižšom sklone však je potrebné zvážiť použitie plechovej krytiny, nakoľko betónová strešná krytina má svoje obmedzenia.

 Ďalej na valbové strechy

Valbová strecha

Pultová a plochá strecha

Pultová a plochá strecha využíva len jednu rovinu sklonu pre odvod dažďovej vody. Tieto dva typy, sú formou podobné, jediné čo ich rozlišuje je sklon strechy. Strecha s takmer nebadateľným sklonom sa označuje ako plochá, strecha s vyšším sklonom (6-7 stupňov) sa už považuje za pultovú strechu.

Pultová strecha je jednoduchá z hľadiska tvaru, projekcie, výroby, ale aj montáže. To ju robí finančne najmenej náročnou. Zároveň pri dodržaní technologických postupov môže byť energeticky najlepším riešením, nakoľko skrýva v sebe má najlepšie tepelno-izolačné možnosti.

 Ďalej na pultové strechy

Plochá strecha